Częste pytania FAQ

 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania dla kamer samochodowych IROAD

  

 1. Instalacja i uruchomienie programu IROAD Viewer.
 2. Jak odtworzyć nagrania z rejestratora na komputerze PC?
 3. Jak odtwarzać nagrań z karty pamięci 
 4. Nawigacja po programie. 
 5. Zmiana widoku kamera przód / tył 
 6. Powiększanie ekranu (maksymalizacja) 
 7. Podział ekranu – odtwarzanie z obu kamer (przód + tył) 
 8. Zapętlanie odtwarzania. 
 9. OSD – informacje tekstowe na nagraniu. 
 10. Odtwarzanie po klatkowe THUMBNAIL. 
 11. Linie pomocnicze. 
 12. Tworzenie kopi zapasowej – Backup. 
 13. Ustawienia zaawansowane. 
 14. Ustawienia systemowe. 
 15. Ustawienia EVENT – tryb zdarzeń. 
 16. Ustawienia ADAS. 
 17. Ustawienia użytkownika. 
 18. Konserwacja karty pamięci 
 19. Wersja oprogramowania. 
 20. Połaczenie Wi-Fi 
 21. Zasady użytkowania. 
 22. Jak połączyć WiFi – iOs iPhone. 
 23. Ekran główny i podgląd na żywo. 
 24. Lista nagrań, odtwarzanie i tworzenie kopi zapasowej 
 25. Ustawienia – nagrywanie. 
 26. Ustawienia – czas i dźwięk. 
 27. Ustawienia – tryb zdarzeń EVENT. 
 28. Ustawienia systemowe. 
 29. Jak podłaczyć power bank Powerpack Pro ?

 

IROAD PC VIEWER

1.    Instalacja i uruchomienie programu IROAD Viewer
 

Instalacja programu na komputerze PC.

Pobierz plik instalacyjny ze strony www.iroad.pl zakładka „Do pobrania” lub skorzystaj z pliku instalacyjnego umieszczonego na karcie microSD. W celu skopiowania pliku instalacyjnego z karty micorSD należy uruchomić kamerę z kartą pamięci i odczekać chwilę (~3min) aby kamera utworzyła pliki systemowe oraz plik instalacyjny oprogramowania IROAD PC Viewer.

Jeżeli kamera przejdzie do trybu nagrywania (komunikat Start recording) można ją wyłączyć i wyciągnąć kartę pamięci.

Kartę pamięci należy umieścić w komputerze PC (jeżeli potrzeb to zastosować adapter do karty pamięci, dostarczony wraz z kamerą).

Uruchom instalację klikając w plik instalacyjny Viewer.exe

 


 

2.    Jak odtworzyć nagrania  z rejestratora na komputerze PC?
 

Na pulpicie powinien utworzyć się skrót do programu IROAD Viewer

Podczas uruchamiania programu może pojawić się okno aktualizacji:

Jeżeli jest aktywne połączenie można zaktualizować oprogramowanie lub firmware kamery klikając przycisk Upgrade.

Kliknięcie przycisku Execute a viewer spowoduje pominięcie aktualizacji i uruchomienie programu.


 

3.    Odtwarzanie nagrań z karty pamięci


Kliknij ikonę  a następnie wskaż kartę pamięci z przeniesioną z kamery do komputera:

 
 4.    Nawigacja po programie.


 

 • 1.       Okno odtwarzania obrazu z kamery przedniej / tylnej
 • 2.       Podgląd pozycji pojazdu na mapie gogle (tylko z podłączonym modułem GPS)
 • 3.       Lista nagrań ze stemplem czasowym
 • 4.       Zmiana prędkości odtwarzania
 • 5.       Regulacja poziomu głośności
 • 6.       Wykres drgań dla czujnika wstrząsów (G-Sensor)
 • 7.       Wskazanie prędkości pojazdu (tylko z podłączonym modułem GPS)
 • 8.       Wykres siły sygnału satelity GPS
 • 9.       Opcje zmiany obrazu:

 
Przełączenie obrazu przód / tył
 
Podział ekranu na dwa obrazy przód + tył
 
Podział ekranu na dwa obrazy PIP (podgląd w miniaturce)
 
Zmiana obrazu na czarno-biały5.   Odtwarzanie

 
Otwórz katalog
 
START, STOP
 
Zapętlanie odtwarzania jednego nagrania
 
Poprzednie / następne nagranie
 
Przewijanie wstecz / w przód
 


 

6.   Menu

 
Obraz po klatkowy Thumbnail
 
Drukuj
 
Zapisz (avi, jpg, jdr, bmp, G-Sensor)
 
Rysuj linie pomocnicze
 
Ustawienia zaawansowane
 

Zmiana widoku kamera przód / tył
 

 

Powiększanie ekranu (maksymalizacja)


Podwójne klikniecie lewym przyciskiem myszy w ekran powoduje aktywacje trybu pełnoekranowego.

Kolejne klikniecie wyłącza tryb pełnoekranowy.

 

Podział ekranu – odtwarzanie z obu kamer (przód + tył)
 

 

 

Klikniecie prawym przyciskiem myszy w ekran powoduje aktywacje trybu PIP – podgląd w miniaturce.

Istnieje możliwość przeniesienia miniaturki w dowolne miejsce klikając i przytrzymując lewy przycisk myszy.

 

Zapętlanie odtwarzania.
 

Kliknij ikonę  „repeat event” w celu zapętlenia odtwarzania wybranego fragmentu.

Zdefiniuj początek i koniec dla zapętlania.

Opcja dostępna jest tylko w sekcji odtwarzania.

 

 

 

OSD – informacje tekstowe na nagraniu
 

Informacja o prędkości pojazdu oraz data i czas wyświetlane są w dolnej części ekranu.

 

 

Odtwarzanie po klatkowe THUMBNAIL
 

 

Kliknij ikonę Thumbnail aby przełączyć odtwarzanie po klatkowe

 Na ekranie pojawi się 16 klatek odtwarzanego nagrania.

 Podwójne kliknięcie w wybraną scenę spowoduje jej maksymalizacje do pełnego ekranu.

 Kliknij ikonę  aby wyłączyć tryb po klatkowy i powrócić do standardowego widoku.

 

Linie pomocnicze
 

 

Kliknij ikonę aby nanieść na ekran linie pomocnicze.

 Użytkownik może edytować linie na ekranie w celu dopasowania do obrazu.

 

Tworzenie kopi zapasowej – Backup
 

 

 

Kliknij ikonę  Backup w menu głównym.

Można utworzyć kopie zapasową w różnych formatach: AVI, mulit AVI, jdr, multi jdr, jpeg, bmp, gsensor.

·         AVI to zapis wideo w formacie, który może być odtwarzany na innych programach typu Windows Media Player lub innych.

·         Jdr to format pliku, który może być odtwarzany tylko na programie IROAD PC Player

·         JPEG to zapis pojedynczego obrazu (zdjęcie).

·         BMP – znak wodny

·         GSENSOR - plik .txt z danymi zarejestrowanymi przez G-Sensor

 

Podczas zapisu Muli AVI lub Mulit JDR użytkownik powinien wskazać kilka nagrań które chce zapisać.

Podczas zapisywania należy zdefiniować z której kamery obraz chcemy zapisać oraz czy nagranie zapisać z dźwiękiem czy bez.


 

7.    Ustawienia zaawansowane
 

Ustawienia systemowe 

1.      Zmiana prędkości zapisu dla trybu Normal kl/s

2.      Zmiana prędkości zapisu dla trubu Event kl/s

3.      Zmiana poziomu jasności

4.      Odbicie lustrzane kamery tylnej ON / OFF

5.      Tryb nocny ON / OFF

6.      Nagrywanie dźwięku ON / OFF

7.      Sygnalizacja dźwiękowa (Bip) ON / OFF

8.      Automatyczny restart

System ponownie zrestartuje się o określonej godzinie.

9.      Przednia dioda LED ON / OFF

10.  Wyłączenie przy za wysokiej temperaturze ON / OFF

11.  Jednostka prędkości

12.  Automatyczne wyłączenie czasowe

13.  Ustawienie ilości godzin dla wyłączenia czasowego

14.  Strefa czasowa – ustawić na GMT +01:00 Warsaw

 

 
 

Ustawienia EVENT – tryb zdarzeń
 

 
 

1.       Aktywacja / deaktywacja trybu IMPACT, PARKING, MOTION

2.       Bufor czasowy do nagrań w trybie EVENT (zdarzeń)

Przedział od 1 do 30sekund

3.       Czułość G-Sensora dla trybu jazdy

4.       Czułość G-Sendora dla trybu Parking

5.       Pojemność pamięci dla trybu EVENT (zdarzeń).

Zmiana tego parametru kasuje wszystkie nagrania z karty pamięci.
 

Ustawienia ADAS
 
 

1.       ADAS ON / OFF

Funkcja działa tylko z podłączaną anteną GPS

2.       Kontrola toru jazdy ON / OFF

3.       Alarm ruszającego samochodu ON / OFF

4.       Ostrzeżenie antykolizyjne ON / OFF

5.       Czułość dla kontroli toru jazdy

(low - niska, normal - średnia, high - wysoka)

6.       Czułość dla alarmu ruszania pojazdu

(low - niska, normal - średnia, high - wysoka)

7.       Limit prędkości dla ostrzeżeń antykolizyjnych

(50km/h / 60km/h / 70km/h)
 

Ustawienia użytkownika
 

 
 

1.       Informacja o pojeździe

2.       Informacja o kierowcy

3.       Nr rejestracyjne pojazdu

4.       Nazwa użytkownika i hasło

Domyślnie brak

Wprowadź użytkownika i hasło aby zabezpieczyć swoje dane na karcie pamięci

5.       Ustawienia LBP – poziom napięcia przy którym kamera w trybie parkingowym wyłączy się

6.       Ustawienia daty i czasu
 

 

Konserwacja karty pamięci
 

 

FORMAT DRIVE

Zaleca się okresowe formatowanie karty pamięci w celu wydłużenia jej żywotności.

 Przed rozpoczęciem formatowania wykonaj kopie zapasową nagrań, które chcesz zachować.

 DATA RECOVERY

 Funkcja odzyskiwania utraconych danych.

W niektórych przypadkach dane mogą zostać trwale utracone.

Zaleca się tworzenie kopi zapasowej z nagraniami.

 Load Config – wgranie zapisanych wcześniej ustawień.

 Defoult – przywrócenie ustawień fabrycznych.

 
Wersja oprogramowania
 

 
  

1.       Wersja OS

2.       Wersja oprogramowania

3.       Wersja przeglądarki

4.       Informacja o aktualnym oprogramowaniu: kamera / program na PC

5.       Przycisk sprawdzenia aktualnej wersji

 Upewnij się, że masz dostęp do Internetu oraz sprawdź czy nie blokuje aktualizacji oprogramowanie antywirusowe.

 Podczas aktualizacji wybierz katalog docelowy Update znajdujący się na karcie pamięci.

 
 


 

IROAD Mobile

1.    Połaczenie Wi-Fi
 

Kamery samochodowe IROAD wyposażone w moduł Wi-Fi można w szybki i wygodny sposób połączyć z przenośnymi urządzeniami typu smatfon czy tablet.

Kompatybilne systemy operacyjne to Android oraz iOS Apple.

 

Połączenie Wi-Fi służy do podglądu obrazu na żywo z kamery przedniej lub tylnej, konfiguracji urządzenia lub przeglądania nagrań.

Zasady użytkowania
 

·         Nie obsługuj programu podczas jazdy samochodem. Może to spowodować poważny wypadek.

·         Przycisk rejestracji Wi-Fi na wideo rejestratorze służy do sparowania kamery z telefonem. Tylko urządzenia sparowane mają dostęp do nawiązania połączenia.

·         Komunikacja Wi-Fi działa w samochodzie i jego obrębie – zasięg ok 10-20m.

·         W celu wydłużenia nagrywania postojowego istnieje możliwość wyłączenia komunikacji Wi-Fi przez krótkie wciśniecie przycisku Power (komunikat głosowy: WiFi power is OFF)

·         Podczas połączenia WI-Fi prędkość zapisu może ulec zmniejszeniu – mniejsza ilość klatek/sek.

·         Podgląd na żywo poprzez WiFi przekazuje obraz z prędkością 15klatek/s dlatego obraz może nie być płynny (nie dotyczy to zapisywanego obrazu gdzie prędkość zapisu wynosi 30kl/s)

 

Jak połączyć WiFi – iOs iPhone
 

 

 
 

Sposób połączenia dla systemu iOs IPhone

  

1.       Uruchom Wi-Fi na smartfonie

2.       Wybierz sieć WiFi widoczną na liście dostępnych sieci

3.       Wprowadź hasło qwertyuiop

4.       Wciśnij przycisk rejestracji Wi-Fi na wideo rejestratorze (Stand-by mode for the registration)

 

Jak połączyć Wi-Fi – Android
 
 


Krok 1

 Przed połączeniem wciśnij przycisk rejestracji Wi-Fi na wideo rejestratorze.

Niektóre smartfony mogą wymagać wyłączenie transmisji komórkowej przed połączeniem z kamerą.

 Jeżeli usłyszysz komunikat głosowy Stand-by mode for the registration” możesz kliknąć przycisk ADD DEVICE

 


Krok 2

 Jeżeli urządzenie jest aktywne pojawi się na ekranie model i informacja o sile sygnału.

 Kliknij w nazwę urządzenia w celu nawiązania połączenia, następnie kliknij SAVE.

 Aby przejść do podglądu na żywo skorzystaj z przycisku LIVE VIEW. W celu konfiguracji lub przeglądaniu nagrań skorzystaj z ikonek na dolnym pasku.
 

Ekran główny i podgląd na żywo
 


 

1.       Powrót do menu głównego

2.       Przełączenie obrazu przód/tył


 

1.       Lista menu

2.       Pomoc

3.       LIVE VIEW obraz na żywo z obu kamer

4.       Przeglądanie nagrań z karty pamięci

5.       Ustawienia
 

 
 

Lista nagrań, odtwarzanie i tworzenie kopi zapasowej
                      

 
 
 1.       Zmiana odtwarzanego obrazu przód / tył

2.       Pasek nawigacji (Start, Pauza, następny, poprzedni)

3.       Zapis do formatu AVI (kopia zapasowa)
 

Lista nagrań zawiera całość materiału audio wideo zapisanego na karcie pamięci. Każde nagranie oznaczone jest stemplem czasowym oraz identyfikatorem Normal lub Event.
 
 
 

Ustawienia – nagrywanie
  

 

 1.    Poziom jasności obrazu

2.    Prędkość zapisu dla trybu Normal w kl/s

3.    Prędkość zapisu dla trybu Event w kl/s

4.    Tryb Nocny ON/OFF

5.    Odbicie lustrzane kamery tylnej
 

Ustawienia – czas i dźwięk
 

 
 

1.       Automatyczne restartowanie urzadzenia

2.       Godzina dla automatycznego restartu

3.       Czas letni ON / OFF

4.       Strefa czasowa

 

Ustawienia dźwięku


 

1.       Poziom głośności komunikatów

2.       Nagrywanie dźwięku ON / OFF

3.       Komunikaty głosowe ON / OFF

4.       Sygnał wstrząsów (Bip) ON / OFF

 
 

Ustawienia ADAS

  
 

 

1.     ADAS ON / OFF

Funkcja działa tylko z podłączaną anteną GPS

2.     LDWS Kontrola toru jazdy ON / OFF

3.     Limit prędkości dla ostrzeżeń antykolizyjnych

(50km/h / 60km/h / 70km/h)

4.     Czułość LDWS

5.     FVDV Alarm ruszającego samochodu ON / OFF

6.     FCWS Ostrzeżenie antykolizyjne ON / OFF

7.     Czułość dla kontroli toru jazdy

(low - niska, normal - średnia, high - wysoka)

 

Ustawienia – tryb zdarzeń EVENT
  

Ustawienia trybu EVENT (nagrania związane z wykryciem ruchu lub wstrząsu przez G-Sensor)

 

1.       Wykrywanie wstrząsów ON / OFF

2.       Czułość sensora wstrząsów

3.       Tryb parkingowy ON / OFF

4.       Czułość sensora wstrząsów podczas nagrywania parkingowego

5.       Wykrywanie ruchu ONN / OFF

6.       Bufor dla nagrań w trybie EVENT

7.       Podział pamięci dla trybu Normal i EVENT
 

 

Ustawienia systemowe
 

 

1.       Informacje o

2.       Ochrona akumulatora ON/OFF

3.       Limit napięcia dla ochrony akumulatora.

Urządzenie wyłączy się przy osiągnięciu limitu napięcia podawanego przez akumulator samochodowy.

 4.       Dioda bezpieczeństwa LED ON / OFF

5.       Ochrona wysokotemperaturowa ON /OFF

Urządzenie wyłączy się przy osiągnięciu za wysokiej (75oC) temperatury – zalecane podczas parkowania w upalne dni.

 6.       Automatyczne wyłączenie po ustawionej ilości godzin nagrywania postojowego.

 


 

Jak podłaczyć power bank Powerpack Pro ?

 

 

1 STATUS wyświetlacz  - ACC, VCC, BAT, TEMP Info

2 SUB PORT-PODŁĄCZENIE AKUMULATORA terminal do rozbudowy / zasilacz domowy

3 OUTPUT WYJŚCIE - port do podłączenia kamery samochodowej

4 HIGH/OF/LOW PRZEŁĄCZNIK TRYBU - Przełącznik wyboru prądu wejściowego (Low – gniazdo zapaliczki lub zasilacz domowy / High – podłączenie pod bezpieczniki pojazdu)

5 C-INPUT — złącze zasilania przewodem podłączonym do gniazda zapalniczki

6 F-INPUT – złącze ładowania przewodem podłączonym pod bezpieczniki

Instalacja

[1] Rozpoznaj przewody przed instalacją

A : Przewody zasilania urządzenia PowerPack F-INPUT (2m)
B : Przewód zasilania kamery samochodowej OUTPUT (2m)

[2] Odszukaj odpowiednie bezpieczniki

Otwórz pokrywę bezpieczników i sprawdź rozmiar złącza bezpiecznika. Wybierz odpowiedni adapter bezpiecznika.

[3] Zamontuj adapter bezpiecznika

  

Podwójny bezpiecznik jest złączem ułatwiającym instalowanie kabla ładującego  VCC do skrzynki bezpieczników. Połącz mocno końcówki za pomocą szczypiec.

Przewód czerwony oznaczony opisem VCC należy podłączyć do bezpiecznika z zasilaniem stałym (bezpiecznik aktywny również podczas postoju (stacyjka OFF). Przewód czerwony IN-ACC należy podłączyć do bezpiecznika, który jest aktywny tylko podczas jazdy (stacyjka ON). Czarny przewód to masa GND.

 

 

 

Źródło prądu

 

Power Pack PRO

 

Ładownie PowerPack tylko podczas jazdy.

Bezpieczniki pojazdu

 

VCC  – gniazdo bezpiecznika aktywne również podczas postoju (stacyjka OFF).

IN-ACC – gniazdo bezpiecznika aktywne tylko podczas jazdy.

 GND – masa

 


 

 

 

F-INPUT

 

 

Ładowanie PowerPack z gniazda zapalniczki (tylko podczas jazdy)

Gniazdo zapalniczki

 


 

 


 

C-INPUT

 

 

Ładowanie PowerPack w domu

 

 

 

Gniazdko sieciowe 230V


 

 

 

 

SUB

 

 

[4] Instalacja do bezpieczników

A Wejście zasilania (IN)

B Wyjście zasilanie (OUT)

C Bezpiecznik PowerPack

D Bezpiecznik wypięty z samochodu

 

 

Wyciągnij bezpiecznik ACC (powyżej 20A) i włóż go do lewego gniazda (D) adapteru bezpiecznika. 

(C) jest bezpiecznikiem zestawu PowerPACK.

 

 

 

 [5] Podłączenie przewodów wideorejestratora

Dla przewodów 3-żyłowych (górny obraz), dla przewodów 2-żyłowych (dolny obraz)
A : Przewody PowerPack PRO
B : Przewody wideorejestratora

 • Nie używaj biegunowości ACC podczas podłączania za pomocą 2-żyłowego przewodu bezpiecznikowego.

Zainstaluj po sprawdzeniu biegunowości (VCC/GND) oznaczonej na kablu.

 

[6] Test działania

Sprawdź czy bateria PowerPack ładuje się i czy kamera samochodowa działa prawidłowo.

 

Tryby działania

A LOW Tryb ładowania wolnego przewodem podłączonym do gniazda zapalniczki (4A)

B HIGH Tryb ładowania szybkiego przewodem podłączonym do bezpieczników (8A)

C OFF Wyłączenie – STOP ładowania PowerPack i zasilania kamery samochodowej

 

 

 

Wyświetlacz

Zasilanie z bezpieczników F-INPUT

 

A Wyświetlanie poziomu napięcia ACC / napięcia VCC / napięcia wyjściowego

B Poziom naładowania

C Bieżący poziom napięcia / prąd ładowania / wersja oprogramowania / temperatura urządzenia

D Prąd wejściowy (High 8A FULL/ Low 4A HALF)

 

Zasilanie z gniazda zapalniczki C-INPUT

 

A Wyświetlanie poziomu napięcia ACC / napięcia VCC / napięcia wyjściowego

B Poziom naładowania

C Bieżący poziom napięcia / prąd ładowania / wersja oprogramowania / temperatura urządzenia

D Prąd wejściowy (High 8A FULL/ Low 4A HALF)

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl